Ammatilliset tutkinnon osat:

 

Lääkealan perustutkinto
SOTE PT; lähihoitaja
SOTE PT; lähihoitaja, perustason ensihoito
Välinehuoltoalan perustutkinto

Työelämässä suoritettavat yhteiset tutkinnon osat

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat: infomateriaalit

sdsdsd

dsdsds

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

26 osp pakollinen + 9 osp valinnainen (valinnaiset voivat olla mistä tahansa YTO -tutkinnon osasta).

 


Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

11 osp pakollinen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Työelämäviestinnän perustaidot, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Linda Mikkonen

Ammattilaisen viestintätaidot, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Linda Mikkonen

Suomen kielen rakenteet ja ammattisanasto, valinnainen (paikallinen)
1 osp, vastuuopettaja Linda Mikkonen

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella, ruotsi, pakollinen
1 osp, vastuuopettaja Linda Mikkonen

Syventävä ruotsi, valinnainen (paikallinen)
1 osp, vastuuopettaja Linda Mikkonen

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti

Työelämän englannin perusteet, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Hannele Nurminen

Ammattilaisen englanti, pakollinen
1 osp, vastuuopettaja Hannele Nurminen

Syventävä englanti, valinnainen (paikallinen)
1 osp, vastuuopettaja Hannele Nurminen

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Saara Mäkinen

Taide ja luova ilmaisu, pakollinen

Taide ja luova ilmaisu, pakollinen
1 osp, vastuuopettaja Teija Suominen

Taide ja luova ilmaisu, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Teija Hiltunen

 


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

6 osp pakollinen
Tutkinnon osan osa-alueiden tunnustamisista vastaa Anita Viitasalo.

 

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Matematiikan perusteet, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Anita Viitasalo

Matematiikan soveltaminen, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Anita Viitasalo

Ammattiin syventävä matematiikka, valinnainen (paikallinen)
2 osp, vastuuopettaja Anita Viitasalo

Harjoitustehtäviä lääkelaskutestiin

Lääkelaskutesti
vastuuopettaja Jarkko Hiltunen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen

Fysiikka
1 osp, vastuuopettaja Mikko Halonen

Kemia
1 osp, vastuuopettaja Anita Viitasalo

 


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

9 osp pakollinen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Päivi Vörgren

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Päivi Vörgren

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, valinnainen (paikallinen)
1 osp, vastuuopettaja Päivi Vörgren

Työelämässä toimiminen

Työelämässä toimiminen, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Anita Starck

Työelämässä toimiminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Anita Starck

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen
1 osp, vastuuopettaja Päivi Vörgren

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen
2 osp, vastuuopettaja Esa Salmela

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Esa Salmela

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen
1 osp, vastuuopettaja Päivi Vörgren

Kestävän kehityksen edistäminen

Kestävän kehityksen edistäminen, pakollinen
1 osp, vastuuopettaja Anita Starck

Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Anita Starck