Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

6 osp pakollinen + 2 osp valinnainen

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Matematiikan perusteet (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Matematiikan soveltaminen (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Matematiikka, valinnainen
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen

Fysiikka
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Kemia
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Harjoitustehtäviä lääkelaskutestiin

Lääkelaskutesti
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen


Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

11 osp pakollinen + 4 osp valinnainen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Ammattilaisen viestintätaidot (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Työelämäviestinnän perustaidot (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Äidinkieli, valinnainen
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella, ruotsi (pakollinen)
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, valinnainen
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti

Työelämän englannin perusteet (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Ammattilaisen englanti (pakollinen)
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Englanti, valinnainen
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Toiminta digitaalisessa ympäristössä (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Taide ja luova ilmaisu, pakollinen

Taide ja luova ilmaisu (pakollinen)
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Taide ja luova ilmaisu, valinnainen
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen


Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

9 osp pakollinen + 12 osp valinnainen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Työelämässä toimiminen

Työelämässä toimiminen (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Työelämässä toimiminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (pakollinen)
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (pakollinen)
2 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (pakollinen)
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Kestävän kehityksen edistäminen

Kestävän kehityksen edistäminen (pakollinen)
1 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen

Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen
3 osp, vastuuopettaja Matti Meikäläinen