Wäinö Aaltosen koulu – paljon päätelaitteita, paljon tavoitteita

meeri

Wäinö Aaltosen koulu on ollut mukana TVT:n aktiivikäyttäjänä turkulaisten koulujen eturivissä jo

ainakin 15:n vuoden ajan. Tavoitteet ovat vaihtuneet matkan aikana monesti mutta lopulta ollaan tilanteessa, jossa koulu voi toimia mallilla 1:2. Yhdet päätelaitteet, jotka kaksi luokkaa jakavat. Yhteensä noin 240 päätelaitetta: PC, läppäri, mini-PC, iPad ja Surface. Jossain vaiheessa kokeilimme myös Linux-pohjalta mutta kahden Linux-palvelimen arkkitehtuuria ei lopultakaan saatu toimimaan luotettavasti ja palasimme taas Windows-maailmaan.

Opetushallituksen Atrium-hankkeen jälkeen oli vuorossa YKÄ-hanke, Living Schools Lab sekä nyt Digikamut. Oppimisalustoista tärkein on ollut Moodle, jota useimmat koulumme opettajat käyttävät. Edmodo on toinen pääasiallinen alusta.

Digikamut hanke antoi mahdollisuuden lisätä koulumme ”arsenaaliin” 50 Windows RT-tablettia.

Tavoitteena on ollut aito työpariajattelu, jossa opettajat jakautuvat ns medityöpareihin ja jakavat samalla yhteiset päätelaitteet. Digikamut hankkeen aikana on opettajien myös kaikilla luokilla 2 – 6 otettava jokin verkko-oppimisalusta käyttöön. Näin onkin tapahtunut, osalla aidosti ja osalla pintapuolisesti.

 

Aktiiviopettajat ovat onnistuneet sisällyttämään uutta oppikirjariippumatonta ajattelua pedagogiikkaansa. Luokat ovat rakentaneet Edmodon tai Moodlen varaan oman virtuaalisen luokkahuoneen ja ottaneet TVT:n aidosti työskentelyn perustaksi.

Mediatyöparit toimivat hyvin silloin, kun opettajien ammatilliset henkilökemiat kohtaavat. Osa työpareista on passiivisempia mutta suuressa osassa työpareja tapahtuu aitoa pedagogisten käytänteiden jakamista.

Langaton verkko on koulumme osalta saatu suhteellisen laadukkaalle tasolle, jolloin verkko ei enää muodostu kapeikoksi toiminnan esteenä.

Wäiski-TV-toiminta on ollut koulumme ulospäin näkyvin osa mediaosaamista. Opettaja Tero Jaakkolan johdolla mediatiimi tuottaa oppilastyönä joka viikko laadukasta, jopa ammattilaistasoa olevaa videotuotantoa.

Välineet ovat siis kunnossa. Tavoiteena Digikamut-hankkeen jatkuessa olisi syventää aitoa mediatyöpariajattelua sekä saada kaikki koulumme oppilaat tasa-arvoisempaan asemaan median käyttäjinä ja tuottajina koulussa. Se, kenen luokalla oppilas sattuu opiskelemaan, ei saisi määrätä verkko-oppimisen tavoitteen asettelua yhtä paljon kuin vielä nykyisin. Toimintakulttuuri vaatisi yhteismitallisuutta lisää silti unohtamatta opettajakohtaista luovien ratkaisujen hakemista.