Moision koulun Digikamuilua

Moision koulu on mukana Digikamut -hankkeessa. Hankkeen ja koulun TVT -teemavuosien pohjalta olemme lähteneet kehittämään koulumme tieto- ja viestintätekniikan opetusta. Tähän muut hankekoulut ja TOP -keskus antavat hyvää taustatukea ja osaamista sekä voimme jakaa ideoita toistemme kanssa.

Digikamujen kautta saimme Promethean -kosketustaulun ja luokallisen iPad minejä. Ne ovat olleet ahkerassa käytössä. Padeja varataan Outlook -sähköpostin varauskalenterin kautta.

Koulun TVT -opetus pohjautuu päivitettyyn TVT -strategiaan ja lukuvuosittaiseen toimintasuunnitelmaan. Yksi päätavoite on ollut oppilaiden osallisuuden lisääminen opetuksessa. Koululle on laadittu TVT -opetuspankki, jonka sisällöt opetetaan joka luokilta valituille tutoreille TVT-kerhossa.

Olemme tutkimuskouluna mukana Tampereen teknillisen yliopiston ja Flow Factory Oy:n hankkeessa, jossa tutkija Kristian Kiilin johdolla tutkitaan pelillisyyttä oppimisessa. Testailemme Magos -pelintekoalustaa, jossa oppilaat saavat itse suunnitella, luoda ja pelata pelejä sekä jakaa niitä muiden kanssa. Tämä on innostanut ja motivoinut oppilaita paljon.

Lisätietoa aiheesta ja ohjelmoinnista yleensä Turun kouluissa: http://tutka.pro/?p=8395

IMG_0210 IMG_0219

Pelejä voi pelata myös käsiä tai koko kroppaa liikuttamalla.

Pelejä voi pelata näppäilemällä tai itse liikkuen.

Tärkeässä osassa koulussamme on myös henkilöstön kouluttautuminen. Henkilökunta on aktiivisesti käynyt TOP -keskuksen järjestämissä koulutuksissa. Erityisesti on kiinnostanut iPad -opetuksen välineenä. Koulun TVT -tiimi on kouluttanut myös henkilökuntaa iPadien käyttöön. Olemme käyneet läpi iPadin yleisiä perustoimintoja ja laitteiden ylläpitoa. Olemme tutustuneet mm. ohjelmiin Keynote, iMovie, Garage Band, Explain Everything, Showbie ja niiden yhteiskäyttöön. Olemme teemoitellet saman aihepiirin appsit omiin kansioihin.

Padit ovat olleet 1:1 -käytössä kaksi viikkoa muutamilla luokilla. Systeemi on toiminut hyvin. Luokat ovat oppimispelien pelaamisen lisäksi tehneet mm. erilaisia esityksiä, muistiinpanoja, elokuvia ja äänityksiä laitteiden kanssa.

Koulumme kotisivut ovat muuttuneet blogipohjaisiksi (https://blog.edu.turku.fi/moisio/). Siellä on mm. joka luokilla omat sivut, johon luokat ahkerasti päivittävät omia tekemisiään sanoin ja kuvin. ”Oppimateriaaleja verkossa” on linkkipankki sähköisiin oppimateriaaleihin. Tapahtumat -osiossa muistellaan koettuja juttuja.