Tiedonhaku

TUTUSTUTAAN TIEDONHAKUUN (2 lk)

Tutustutaan tiedon hakemiseen verkossa, esim. Googlen hakupalvelun avulla. Etsitään tietoa ja kuvia ajankohtaiseen teemaan tai ilmiöön liittyen.

TIEDONHAKUA JA TEKIJÄNOIKEUKSIA (3 lk)

Pohditaan erilaisia tiedonhankintatapoja ja –lähteitä. Tutustutaan tekijänoikeuksiin
kopiraittila.fi -sivustolla. Harjoitellaan hakukoneen käyttöä. Kootaan tietoa eri lähteistä ja arvioidaan niiden luotettavuutta ja sisällön käyttöoikeuksia.

TIEDONHAKUA JA LÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ (4 lk)

Harjoitellaan esitelmän tekemistä ja haetaan siihen tietoa, harjoitellaan
hakukoneen käyttöä ja luvallisten lähteiden ja kuvamateriaaliin etsimistä, esim. CC Search (search.creativecommons.org). Muistetaan tekijänoikeudet ja harjoitellaan lähdeviitteiden merkitsemistä. Opetellaan
käyttämään esitysgrafiikkaohjelmaa (esim. Keynote, PowerPoint tai
Sway), johon kirjoitetaan löydetyt tiedot omin sanoin ja lisätään kuvia.

TIEDONHAKUA JA LÄHDEKRITIIKKIÄ (5 lk)

Harjoitellaan erityisesti tietolähteiden kriittistä arviointia. Pohditaan, millaiset sivustot ovat luotettavampia kuin toiset. Opitaan tunnistamaan erilaisia tekstityyppejä, -lajeja ja sisältöjä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta (esim. Wikipedia, tieteelliset artikkelit, uutiset, blogikirjoitukset, tekstimainonta).

TIEDONHAKUA JA OMA ESITYS (6 lk)

Tehdään esitelmä sovitusta aiheesta ja haetaan siihen tietoa. Harjoitellaan hakemaan tietoa ja kuvia myös englanniksi. Muistetaan tekijänoikeudet. Käytetään esitysgrafiikkaohjelmaa (esim. Keynote, PowerPoint tai Sway), johon kirjoitetaan löydetyt tiedot omin sanoin ja lisätään kuvia. Merkitään esitelmän lähteet oikein. Keskustellaan, millainen on selkeä esitysdia (värit, tekstimäärä, tehosteet). Harjoitellaan esityksen pitämistä.

TIEDONHAKU JA LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI (yk)

Tunnistetaan netissä olevia erilaisia sisältötyyppejä. Harjoitellaan erityisesti tietolähteiden kriittistä arviointia. Pohditaan, millaiset sivustot ovat luotettavampia kuin toiset. Syvennetään erilaisten tekstien tunnistamista ja arvioidaan niiden luotettavuutta (esim. Wikipedia, tieteelliset artikkelit, uutiset, blogikirjoitukset, mainonta, mielipidekirjoitukset).