Arviointi ja dokumentointi

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN DOKUMENTOINTI:

Otetaan kuvia omista kuvataiteen tai/ja käsityön töistä
ja tekoprosessista iPadilla. Siirretään valitut kuvat esim.
OneNoteen tai Sway’hin ja kirjoitetaan kuvausteksti
työvaiheista ja lopputuloksesta. Harjoitellaan itse- ja
vertaisarviointia. Portfoliotyöskentelyä jatketaan 6.
luokalla