Elevvården

 

Cygnaeus skolas gemensamma elevvård

 

Syftet med skolans elevvård är att arbeta i förebyggande syfte för att främja elevernas välmående, hälsa och lärande. Vi erbjuder med låg tröskel stöd för välmående. Elevers och föräldrars delaktighet är viktig.

 

 

 

Skolans elevvård fungerar på två nivåer:

1) Den gemensamma elevvården:

Skolan har en elevvårdsplan och en elevvårdsgrupp, som är en mångprofessionell expertgrupp bestående av skolkuratorn, skolpsykologen, skolläkaren, hälsovårdaren, specialläraren och läraren samt elevrådsrepresentant, KiVa teamets representant och representant för likabehandling. Den gemensamma elevvården arbetar på ett förebyggande sätt för välbefinnandet och säkerheten i skolan.

2) Den individuella elevvården:

Den individuella elevvården finns till för att stöda enskilda elever när behov finns. En mångprofessionell expertgrupp bestående av skolkuratorn, skolpsykologen, skolläkaren, hälsovårdaren, specialläraren och läraren sammanträder med föräldrarnas tillstånd. Tillsammans med föräldrarna diskuteras olika lösningar på eventuella utmaningar eller svårigheter som eleven kan ha. Utöver elevvård erbjuder skolan också pedagogiskt stöd.

Elevvården i Abo (PDF 2MB)

 Hälsovårdaren Monica Zetter  040- 8618055
 monica.zetter@turku.fi
Anträffbar i Cygnaeus  måndag – fredag.

 Skolkurator Aura Luukkonen 040-5445316
 aura.luukkonen@turku.fi
Anträffbar varannan måndag (jämna veckor), tisdagar och onsdagar.

 Skolpsykologen Wilma Nurminen 040-614 8553
 wilma.nurminen@turku.fi
Anträffbar i Cygnaeus: Måndag, tisdag och torsdag.
Anträffbar i Brahe: Onsdag.
Fredag ”flexdag” förskolan, Cygnaeus eller Brahe.

Kivateamets koordinator Pia Sidbäck 040-6301387