Braheskolans kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Karola Kojo    tel. 040 6473576

Rumpnissar 1-3 åringar : 040 5180277

Tummetottar 3-5 åringar : 040 7726517

Brahe förskola Blåvingar : 040 5180681

Brahe förskola Trollsländor : 040 5181477