Tummetottarna har matte

Matematik är någonting vi sysslar med varje dag på dagis utan att vi kanske inte alltid tänker på det . Vi ordnar och sorterar.Jämför och upptäcker likheter och skillnader.Minskar,ökar och delar och mäter.Vi bekantar oss med siffror och räknar på olika sätt.

Leken är absolut det viktigaste i barnets värld och mycket av matematikverksamheten startar där.Ibland ordnar vi strukturerade samlingar där vi övar och upptäcker matematiska begrepp.Ofta fångar vi spontant upp barnets upptäkter i vardagen.

Här kommer några exempel på hur vi jobbar med matte hos oss:

matte 1

Hoppa på trampolinen ett antal gånger och räkna på samma gång.

 

torn

Pojkarna bygger ett högt torn och är försiktiga att det inte rasar.

 

Oliver

Vid födelsedagsfirandet funderar vi mycket på just den siffran som är aktuell

 

dinosaurus-matte

Räkna med dinosaurusar.Hur många dinon behöver flyttas för att det ska bli fyra stycken vid siffran 4?

V och M

Konstruktionslekar.Hur rör sig kulor i dessa fina byggnader?

nallematte tårta

NALLEMATTE. Vi hjälper nallarna med att fundera ut vem av dem som är yngst/äldst etc.

ipad

På Ipaden finns det matte-appar där det matematiska tänkandet kan tränas.

 

Bråkan räknar

Kråkan Bråkan hälsar på och ber oss sortera pinnarna i rätt burk. Sockerråttan lär oss sin favoritramsa: Mammas lilla sockerråtta,räkna rätt så blir det åtta:1,2,3,4,5,6,7,8!

I Åbo stads plan för småbarnsfostran sägs det så här:

Matematik och logiskt tänkande

I sina lekar stöter barnet på matematiska problem,och då är t.ex. olika spel och klassficeringar,ett bra stöd i barnets utveckling av det matematiska tänkandet. Siffror och antal som siffrorna representerar kan ses som kulturella redskap på motsvarande sätt som det talade språket,och i olika vardagliga situationer inriktas barnets uppmärksamhet på siffror och antal. Den vuxnas uppgift blir att beakta i vilket utvecklingsskede barnet är och skapa situationer,där barnet har tid att fundera och dra slutsatser.