Sivuston saavutettavuuden tarkistaminen

Uusi saavutettavuuslaki on tullut voimaan 1.4.2019 koskien kaikkea julkishallinnon verkkosivustoja, digitaalisia palveluja, mobiiliratkaisuja, sosiaalista mediaa. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kaupungin strategian mukaisesti asukkaiden ja asiakkaiden arvostamista, helposti saatavia palveluja ja turvallista elinympäristöä. Asia koskee mm. koulujen, lukioiden ja päiväkotien omia kotisivuja.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Lue lisää: https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Miten voin tarkistaa sivustoni saavutettavuuden?

Saavutettavuuden tarkistamiseen voi käyttää ilmaista WAVE Web accessibility evaluation tool -verkkopalvelua. Kirjoita verkkosivun osoite, esim. https://blog.edu.turku.fi/esimerkkikoulu/ (=Esimerkkikoulu-sivuston etusivu) Web page address -kenttään ja paina kentän päädyssä olevaa nuolta.

Huom! Tuloksena saamasi analyysi koskee ainoastaan valittua sivua. Toista WAVE-tarkistus ainakin sivustosi tärkeimpien sivujen (esim. etusivu, yhteystiedot ja henkilökunta) ja viimeisimpien artikkeleiden osalta. 

WAVE-palvelu analysoi verkkosivun ja näyttää saavutettavuuteen liittyvät virheet (Errors) ja huomautukset (Alerts). Samalla näytetään myös muuta saavutettavuuteen liittyvää tietoa sivuston rakenteesta ja koodista. Contrast Errors -kohta kertoo sivun kohdista, joissa kontrasti esimerkiksi tekstivärin ja taustavärin välillä on liian pieni ja saattaa haitata luettavuutta. Tarkempaa tietoa huomioista saat klikkaamalla kyseisiä kohtia sivulla tai valitsemalla sivuvalikosta yksityiskohtanäkymän lippukuvakkeen takaa. Yleisesti ottaen punaiset kohteet viittaavat virheisiin, keltaiset varoituksiin ja vihreät ominaisuuksiin.

Mitä WAVEn huomioille tulee tehdä?

Blog.edu.turku.fi-palvelussa olevilla sivustoilla on yhteinen, keskitetysti hallinnoitu tekninen alusta. Tästä syystä sivustojen pääkäyttäjätkään eivät voi vaikuttaa kaikkiin WAVE-palvelun tekemiin huomautuksiin. Seuraavaan listaan on koottu tärkeimpiä kohtia, jotka sivustoilta voi itse korjata. Huomaa, että osan muutoksista voi tehdä vain päätoimittajan tai pääkäyttäjän oikeuksin.

Lisää puuttuvat kuvien alt-tekstit

Kaikissa kuvissa tulisi olla tekstivastine, joka antaa tietoa kuvasta niille käyttäjille, jotka eivät näe kuvaa. Esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden ruudunlukuohjelmat tunnistavat ja lukevat tällaisen vaihtoehtoisen kuvauksen. Voit syöttää kuvaan vaihtoehtoisen tekstin muokkaamalla kuvaa sivun tai artikkelin sisällä ja kirjoittamalla kuvauksen Vaihtoehtoinen teksti -kenttään. Kuvan vaihtoehtoisen oletustekstin voi lisätä kuvaan mediakirjastossa, mutta tämä ei päivitä niitä sivuja tai artikkeleita, jossa kuva on jo käytössä.

Otsikoi ja jäsennä oikein

Sivun tai artikkelin sisältö tulisi olla selkeästi ja loogisesti otsikoitu. Useimmissa teemoissa sivun nimi merkitään automaattisesti Otsikko 1 -tyylin (h1) tekstiksi, joilloin esimerkiksi ruudunlukuohjelmat tunnistavat sivun aihealueen. Otsikoi sisältötekstit käyttämällä editorin tyylivalikosta löytyviä otsikkotasoja järjestelmällisesti, esimerkiksi

Otsikko 2
Kappale

  Otsikko 3
  Kappale

  Otsikko 3
  Kappale

Otsikko 2
Kappale

Jos tekstissäsi on luetteloita tai listoja, käytä editorin Järjestämätön listaa (”ranskalaiset viivat”) tai Numeroitu listaa.

Älä korosta otsikkotyylillä

Älä käytä otsikkotyylejä korostaaksesi kappaletekstissä olevaa sisältöä. Käytä tällaisissa tilanteissa esimerkiksi lihavointia, kursivointia ja poikkeavaa tekstin väriä.

Korjaa linkkeihin liittyvät virheet

Korjaa tyhjät linkit (=ei määritettyä osoitetta) sekä rikkinäiset linkit (=osoittavat sivulle, jota ei ole olemassa) joko poistamalla linkki tai korjaamalla sen osoite.

Korjaa kontrastivirheet

Korjaa sivujen ja artikkeleiden tekstien sisältä kontrastivirheitä muuttamalla tekstin tai taustan väriä niin, että teksti erottuu selkeästi kaikille käyttäjille. Ylä- ja alatunnisteissa tai valikoissa oleviin kontrastivirheitä et välittämättä pysty korjaamaan.

Tarkista uudelleen

Tarkista tekemiesi muutosten jälkeen sivu uudelleen WAVE-palvelulla varmistaaksesi korjausten oikeellisuuden.

 

Comments are closed.