Liikuntaa ja sporttia

Tämä lienee elämäni ensimmäinen pidempi liikunta- ja urheiluaiheinen kirjoitus. Päädyin tällä kertaa tähän teemaan havaittuani BETT 2023 -tapahtumassa aiheeseen erilaisia tulokulmia ja siksi, koska kotimaassa liikkumiseen kannustaminen ja tietynlainen vastakkainasettelu digitaalisuuden kanssa on viime aikoina ollut korostetusti esillä. Olisiko digivälineistä

Tervetuloa uuteen reissublogiin!

Vuoden 2014 BETT-tapahtuman yhteydessä aloimme kerätä Turun opetushenkilöstön kokemuksia ja havaintoja tapahtumasta yhteiseen blogiin. Sittemmin raportointi on jatkunut paitsi usean seuraavan BETT-tapahtuman tiimoilta, myös monta muuta kotimaista tai kansainvälistä opetusteknologiatapahtumaa koskien. Tarkoituksena on ollut jakaa kertyneitä oppeja ja havaintoja mahdollsimman

Turku