Kontakt

E-post: arbis@turku.fi

Tfn: 044 907 4737

Facebook: www.facebook.com/aboarbis

Besöksadress: ”Arbishuset”, där även majoriteten av kurserna hålls:

Kaskisgatan 5, 5 vån., 20700 Åbo

Om vi inte är på plats dagtid når du oss bäst per e-post el. mobiltelefon 044 907 4737. Om vi inte har möjlighet att svara kan du även skicka sms eller lämna ett meddelande i postlådan utanför dörren i trapphuset på 5. våningen.

Sixten Westerby, rektor, tfn 02-262 9896, sixten.westerby@turku.fi

Minna Aalto, vikarierande planerare våren 2017, tfn 02-262 9895, minna.c.aalto@turku.fi

Henrik Forsblom, vikarierande planerare våren 2017, tfn 040 847 4672, henrik.forsblom@turku.fi

Anja Lindqvist, textillärare, tfn 040 847 3564 , anja.lindqvist@turku.fi

*