Arbis sommarkurser i maj och juni


Du har väl noterat att Arbis också arrangerar en del sommarkurser!  Under den första av dem lär man sig att måla landskap ute. De ständigt förändrade ljusförhållandena utomhus skapar nya färgrelationer och en spännande värld att måla i. Arbiskursen i att måla kvällslandskap ute pågår fyra onsdagskvällar i maj och juni med början den 24 maj kl. 17.00. Anmälningar till kursen görs via www.aboarbis.fi.  Skulle vädret vara dåligt någon av de fyra onsdagarna kan kursdagen bytas. Kursen leds av André Peterdi, som är konstmålare och utbildad bildkonstnär.

I juni ordnar Arbis också två fältkurser i arkeologisk utgrävningsteknik vid stenåldersboplatsen i Jäkärlä i norra Åbo.  Den första kursen pågår den 7-10 juni och den andra den 11-14 juni.  Lärare är arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo.  Och under natten mellan fredagen den 9 juni och lördagen den 10 juni arrangerar Arbis en nattsångarexkursion i försommarnatten med start vid Hallisforsen.  Nattvandringen sker mellan kl. 22 och 02 under Hans G. Hästbackas ledning. Till både arkeologikurserna och fågelvandringen anmäler man sig via www.aboarbis.fi.