Stryp inte medborgar- och arbetarinstituten!

Statsandelarna för den fria bildningen, dit bl.a. landets medborgar- och arbetarinstitut hör, kunde skäras ner med nästan hälften. Det skriver finansministeriet i sin framtidsrapport 6.3.2023. I statsbudgeten för 2023 finns nu 182 miljoner euro reserverat för den fria bildningen. Den summan kunde skäras ner med 50-90 miljoner euro anser finansministeriet.

Orsaken till den kraftiga nedskärningen är enligt finansministeriet att bl.a. institutens studerande i allmänhet är högt utbildade och tjänstemän, som helt kan betala kostnaderna för sina allmänbindande studier och hobbier själva.

Institutens uppgift är de facto att skapa möjligheter för alla i vårt samhälle att upprätthålla sina kunskaper och utveckla sig själva oberoende av ålder, ekonomi och hemort. Instituten är dessutom viktiga institutioner där olika befolkningsgrupper naturligt och demokratiskt samlas och möts i undervisningsgrupper oberoende av bakgrund.

Det är med bestörtning vi rektorer för de 10 medborgar- och arbetarinstituten inom samarbetsnätverket Ilo Oppia i sydvästra Finland har tagit del av finansministeriets rapport. Tillsammans hade våra institut 2022 nästan 50 000 kursdeltagare. Bland dem ryms givetvis många välutbildade och tjänstemän, men på våra kurser deltar också mängder av pensionärer, arbetslösa, lågavlönade, studerande och invandrare. Dessutom garanterar inte en hög utbildning automatiskt ett välavlönat arbete. Finansministeriets tankegångar skulle alltså försätta våra studerande i ojämlika kategorier.

Tvingas vi rejält höja kursavgifterna för en del av våra studerande skrämmer vi garanterat bort delar av den gruppen från våra institut. I förlängningen drabbas alltså alla våra studerande, också de mer sårbara studerandena, då grupperna och studieutbudet krymper.

Vi rektorer inom Ilo Oppia hoppas därför att våra kommande riksdagsledamöter inser vilken resurs för fortbildning och socialt och kulturellt välmående våra institut är. Mot den bakgrunden vädjar vi att inte skära ner budgetmedlen och strypa vår verksamhet.

Ilo Oppianätverket:

Auralan kansalaisopisto, Sannaleena Härkönen, rehtori

Auranlaakson kansalaisopisto, Ilkka Virta, rehtori

Kaarinan kansalaisopisto, Risto Jaakola, rehtori

Lieto-opisto, Heli Hukkanen, rehtori

Naantalin opisto, Erja Launiala, rehtori

Paimion opisto, Satu Lehtisalo, rehtori

Raisio-opisto, Gitte Enqvist, rehtori

Skärgårdens – Saariston kombi, Cecilia Hindersson, rektor

Turun suomenkielinen työväenopisto, Sanna Orusmaa, rehtori

Åbo svenska arbetarinstitut ”Arbis”, Sixten Westerby, rektor