Anmälningar till höstens kurser och föreläsningar fr.o.m. 10.8.2022 kl. 18.00

Anmälningstiden till höstens kurser och föreläsningar börjar onsdag 10.8.2022 kl. 18.00 via den elektroniska kursportalen eller på kansliet vid Kaskisgatan 5 samma kväll kl. 18-19.30.

Studieprogrammet finns nu i elektronisk form. I pappersform utkommer programmet i augusti.

Arbis kansli öppnar igen efter sommarstängningen måndag 8.8.2022.

Tack för våren och sommaren 2022 och välkommen till Arbis igen på sensommaren!