Arbis under en eventuell strejk 3-9.5.2022

Flera fackbund inom den kommunala sektorn varslar om strejk 3-9.5.2022. En eventuell strejk inverkar förmodligen också på delar av Arbis verksamhet. Arbis har dock inte juridisk rätt att kartlägga vem av våra lärare och vem av vår övriga personal som deltar i en eventuell strejk.

Önskemålet från Arbis sida är dock att de lärare som väljer att jobba och hålla sina kurser normalt under en eventuell strejk direkt meddelar sina kursdeltagare om det.  Eftersom Arbis inte har förhandsinformation om strejkens utbredning kan vissa av våra kursdeltagare alltså komma till en kurs som inte hålls 3-9.5.2022 p.g.a. den eventuella strejken.

Institutshuset är öppet normalt eftersom Arkeas vaktmästare inte deltar i en eventuell strejk. Arbis kansli har  däremot begränsad öppethållning under en eventuell strejk.

Vid beklagar eventuella olägenheter under en eventuell strejk 3-9.5.2022.

Åbo svenska arbetarinstitut

Sixten Westerby/rektor