Kurs i cityodling

Skaffa dig gröna fingrar i stadsmiljö! Under tre kvällar lär vi oss att odla på fönsterbrädet, balkongen eller ute i krukor och lådor! Kursen går tre onsdagar kl. 17.45-19.15 börjande 8.3. Anmälan via kursportalen här senast 28.2.