Arbis närundervisning senarelagd till 28.2.2022

P.g.a. av det allvarliga coronaläget i regionen och statsrådets rekommendationer är Arbis terminsstart för kurserna med närundervisning uppskjuten till måndag 28.2.2022. En del kurser kommer att flyttas ut på nätet som distanskurser.  Arbis meddelar de studerande direkt om det alternativet. De som eventuellt inte vill delta på distans har rätt att annullera sitt deltagande kostnadsfritt om man meddelar därom före kursstarten.

De kurser som från början var planerade att börja på distans startar givetvis helt enligt planerna.