Bekanta dig gratis med Arbiskurser inför vårterminen!

Arbis ordnar i höst ett antal avgiftsfria engångskurser i olika ämnen. Pröva dig fram innan du anmäler dig till vårterminens kurser! Anmälningstiden till dessa engångskurser börjar fredag 1.10.2021 kl. 18.00 i den elektroniska kursportalen. Läs mer om kurserna via länkarna nedan!

Bekanta dig avgiftsfritt inför våren med…

Kursavgiften betalas av projektet ”Från ensamhet till mångsamhet” som finansieras av Utbildningsstyrelsen.