Vi öppnar igen 9.8!

Glad sommar! Arbis kansli öppnar igen måndag 9.8.2021. Anmälningstiden till höstens kurser börjar onsdag 11.8.2021 kl. 18. Studieprogrammet finns att läsa i den elektroniska kursportalen.

Happy Summer! The office will open again on Monday, 9/8/2021. Enrolment in the courses of the autumn term begins on Wednesday, 11/8/2021, at 18:00. The study programme is available online.