BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR; onsdag 10.10 kl. 18.00

Åbo Akademis bibliotek förvaltar den så kallade Gadolinska samlingen med ca 3 400 band, en samling som Unesco nyligen har upptagit i det nationella världsminnesprogrammet. Akademibibliotekets servicechef FM Eva Costiander-Huldén har forskat i och skrivit en samlingshistorisk analys om Johan Gadolins bidrag till det värdefulla Gadolinska biblioteket.

 

Under sin Arbisföreläsning, som hålls på Akademins huvudbibliotek (Boktornet) vid Domkyrkotorget 2 på onsdag 10.10 kl. 18.00, redogör Costiander-Huldén för den unika Åboforskaren Johan Gadolins (1760-1852) mångsidiga liv. Han var professor i kemi vid Kungliga Akademien i Åbo, han anlade fruktträdgården Surutoin och var aktiv i Finska hushållningssällskapet. Costiander-Huldén ger exempel på hur Gadolin byggde upp sitt bibliotek, och hur bokhandlare, bokbindare och boktryckare samverkade under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet och hur det kom sig att samlingarna finns bevarade än i dag trots Åbo brand. Föreläsningen kostar 8 € för förhandsanmälda via www.aboarbis.fi och vid dörren 12 €.

Johan Gadolin. Foto ur Edv. Hjelt & Robert Tigerstedt: Johan Gadolin 1760-1842 in memoriam.
Helsingfors 1910.

Kommentarer inaktiverade för BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR; onsdag 10.10 kl. 18.00

Filed under Yleinen

Comments are closed.