Vi växte igen våren 2017!

PRESSMEDDELANDE 14.6.2017:

 

ARBIS ÖVER DUBBELT STÖRRE PÅ FEM ÅR !

Antalet kursdeltagare vid Åbo svenska arbetarinstitut har under våren 2017 igen ökat med 4 % jämfört med vårterminen 2016. Det visar den färska statistik Arbis kan redovisa efter att alla kurser nu är avslutade för säsongen. Jämfört med t.ex. våren 2012 har Arbis kursdeltagarantal mer än fördubblats. Tillväxten är hela 105 % på fem år. Under läsåret 2016-2017 hade Arbis 2854 kursdeltagare.

Men det är inte enbart de växande siffrorna som gläder Arbis. Arbis skickar efter varje kurs och föreläsning ut en elektronisk förfrågan till de studerande och svaren är nästan genomgående mycket positiva.

– Det om något visar att vi har lyckats i vår kursplanering och framför allt att vår rätt stora och inspirerande lärarkår gör ett mycket gott arbete, understryker rektor Sixten Westerby.

I medeltal går en och samma studerande på lite mer än en kurs eller föreläsning. Kvinnorna utgör en klar majoritet, men andelen män växte under våren och det betyder att var tredje kursdeltagare var en man under våren 2017.

Arbis kurser tilltalar både unga och äldre. De två största åldersgrupperna på Arbis var nämligen under våren de som är 26-30 respektive 66-70 år gamla. Hela 15 kursdeltagare var äldre än 91 år och den allra äldsta på Arbis är drygt 99 år.

Sammanlagt 29 olika modersmål har Arbis studerande uppgett. 73 % har svenska som modersmål och 17 % finska. Var tionde har alltså ett annat modersmål än de inhemska. Bland de utländska språkgrupperna är de ryskspråkiga den största gruppen följd av dem som talar arabiska eller engelska som modersmål.

Anmälningstiden till höstens kurser börjar tisdag 22.8.2017 kl.19.00. Det nya studieprogrammet läggs ut på nätet under midsommarveckan medan pappersversionen kommer från tryckeriet i augusti. Ett par kurser startar redan i augusti, men merparten i september.

Tilläggsinformation:

Åbo svenska arbetarinstitut, tel. 044 907 4737

Kommentarer inaktiverade för Vi växte igen våren 2017!

Filed under Yleinen

Comments are closed.