Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet

Esiopetuksessa käytetään oppimiskokonaisuuksia oppiaineiden sijasta. Oppimiskokonaisuudet muodostuvat seuraavista osista:

  1. Ilmaisun monet muodot (musiikki, kuvataide, käsityöt, suullinen ja kehollinen ilmaisu)
  2. Kielen rikas maailma (kielellinen kehitys ja vuorovaikutustaidot, kiinnostus kieliin ja kulttuureihin)
  3. Minä ja meidän yhteisömme (oman lähiympäristön historiaa, oman lähiympäristön yhteiskunnallisia teemoja, eettinen kasvatus ja katsomuskasvatus)
  4. Tutkin ja toimin ympäristössäni (matematiikka, ympäristökasvatus, teknologiakasvatus)
  5. Kasvan ja kehityn (liikunta, hyvinvointi ja terveys, ravinto, turvallisuus)