Esi- ja alkuopetuksen messut Turussa 5.4.

Esi- ja alkuopetuksen messut Turussa

Viime viikon tiistaina 5.4. saatiin nauttia esi- ja alkuopetuksen messujen tarjonnasta Turussa Kristillisellä opistolla. Paikalle oltiin saatu kerättyä esityksiä niin varhaiskasvatuksen kuin alkuopetuksenkin puolelta.  160 messukävijää täytti salin, kun Ulla Soukainen avasi tilaisuuden. Outi Rinne jatkoi esittelemällä perusopetuksen uutta Opetussuunnitelmaa ja Kikka Salo-Saarinen Suikkilan esiopetusryhmästä kertoi toiminnallisesta esiopetuksesta.

Auditorion puolelta siirryttiin kuulemaan koulujen esityksiä luokkatiloihin ja salissa sai nähdä ja kysellä varhaiserityiskasvatuksesta, Silta-projektin parissa työskenteleviltä Paattisten phy:ltä, TVT:n käytöstä alkuopetuksessa W.Aaltosen koululta, Liikuntaprojektista Rauninaukion phy:ltä, , TVT-strategiasta TOP-keskukselta, Kosketusnäytön käyttämisestä esiopetuksessa Itäharjun phy:ltä, sekä Sanomapron, Otavan ja Kirjamixin esittelyistä.

Luokkatiloissa Pansion koulu esitteli kattavasti TEE-hankettaan (toiminnallinen, elämyksellinen ja eheytetty) liittyen toimintakulttuurin kehittämistyöhön. Saimme nähdä ja kuulla mm. äidinkielen ja matematiikan toiminnallisesta opetuksesta ja oppimisesta. Matematiikassa taustalla vaikuttivat vahvasti unkarilainen matematiikka ja äidinkielessä LPP-menetelmä erityisesti 1.luokalla. Kuuntelijat kyselivät innokkaasti ja keskustelua olisi riittänyt pidempäänkin kuin aikataulu antoi periksi.

12988072_10154076923358744_529969022_n

Tarja Koivikko ja Milla Viikari Pansion koululta

Jäkärlän koulusta saimme kuulla esi- ja alkuopetuksen systemaattisesta yhteistyöstä sekä 1-2-luokkien tiimiopetuksesta. Jäkärlässä oli ryhdytty kehittämään alkuopetuksen tiimiopettajuutta neljän eri luokan kanssa viime syksynä ja nyt toiminta olikin kehittynyt varsin sujuvaksi ja innostavaksi. Tästäkin esityksestä olisi mielellään kuullut paljon enemmän.

12992994_10154076923468744_2121426942_n

Maria Martelius, Päivi Männistö ja Kati Savolainen Jäkärlän koululta

Ilpoisten koulun esitys sisälsi kuvauksen esiopetusryhmän ja alkuopetusluokan yhteistyöstä. Monipuolinen toiminta ajoittui pitkin kouluvuotta ja vaikutti varsin lapsilähtöiseltä.

12988156_10154076923623744_1086929125_n

Tuulikki Rokka ja Anna-Kaisa Jämsen kertomassa yhteistyöstään

Messuista jäi hyvä ja innostunut mieli. Tämänkaltaisille tilaisuuksille olisi varmasti tilausta useamminkin alueellamme. Mieleen nousi jopa niin rohkea ajatus, että voisiko Turku yhdistää tässä voimavaransa ympäristökuntien kanssa ja lähteä suunnittelemaan yhteistä messupäivää. Innostavaa ja uuden OPSin mukaista opetusta ollaan varmasti kehittämässä jo monessa koulussa täysillä. Näistä kehittämisideoista olisi hienoa kuulla esimerkiksi viime viikon kaltaisen messupäivän puitteissa. Tästä pyörät pyörimään.

P.S

Koulujen esitykset tulevat sähköpostin liitteinä alkuopetuksen yhdysopettajille.

 

 

Tiimiopettajuuteen

Uusi opetussuunnitelma edellyttää opettajalta melkoisesti oppilaan tuntemusta, ryhmäohjaustaitoja, monipuolisia arviointitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja tietenkin monta ämpärillistä luovuutta. Tästä listauksesta unohtui todennäköisesti monta muuta yhtä tärkeää taitoa. Yksin opettajan on aika vaikea vastata kaikkiin vaatimuksiin. Yhdessä näihin tavoitteisiin pääsee helpommin. Yhteisopettajuus, tiimiopettajuus, samanaikaisopettajuus – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Alla muutamia malleja tiimiopettajuuden pohjustukseksi ja myös suunnittelun rakenteellisiksi malleiksi. Ehkä niistä löytyy apua koulullesi.

Samanaikaisopetuksen malleja – luokanopettaja + luokanopettaja, luokanopettaja + laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja + erityisluokanopettaja, erityisluokanopettaja + erityisluokanopettaja
1. Tiimiopettaminen – opettajat opettavat yhdessä koko luokkaa, vaihtaen vetovastuuta joustavasti
2. Joustava ryhmittely – oppilaita ryhmitellään opettajien kesken, ryhmäjakoja vaihdellaan, joku/jotkut ryhmistä voi toimia itsenäisesti, ryhmiin jaetaan erilaisin perustein (kiinnostuksen kohteet, harrastuneisuus, ”sukkien väri”)
3. Pistetyöskentely – oppilaat kiertävät toimintapisteissä, opettajat ovat valmistelleet yhdessä pisteet tai jakaneet suunnitteluvastuun
4. Eriytyvä opettaminen – toinen opettajista vetää isompaa ryhmää ja toinen kertaa tai antaa yksilöllisempää opetusta pienen ryhmän kanssa joko samassa tai eri tilassa
5. Osaamisen perusteella jaetut ryhmät – oppilaat jaetaan osaamisen perusteella, tätä käytetään silloin, kun osa oppilaista tarvitsee vielä kertausta ja osa on valmis laajentamaan aihetta (ei siis siirtymään eteenpäin – eri asia)
6. Jaettu ryhmä – luokka jaetaan kahteen heterogeeniseen ryhmään ja opettaja opettaa oppisisällön omalle ryhmälleen. Voidaan käyttää myös niin, että kumpikin opettaa eri asian tunnin oppisisällöstä ja puolivälissä oppituntia vaihdetaan ryhmiä (esim. äidinkielessä toinen pitää kuullun ymmärtämisen harjoituksen ja toinen luovan kirjoittamisen yms.)
7. Vuorotteleva opetus – toinen opettajista vetovastuussa opetuksesta luokassa ja toinen tarkkailee ja avustaa
Kaikki mallit vaativat yhteissuunnittelua toimiakseen hyvin. Ilman suunnittelua toiminnasta tulee helposti päällekkäistä, jumittavaa, toisen päälle puhumista ja turhan kuormittavaa opettajille ja oppilaille. Samanaikaisopetuksen hyödyt jäävät tällöin saamatta. Parhaimmillaan mallit tarjoavat oppilaille enemmän tukea, enemmän turvaa, enemmän malleja, enemmän kiinnostavia oppimishetkiä. Opettajalle yhteistyön tekeminen tarjoaa uuden mahdollisuuden kouluttautua joka päivä omassa työssä. Itsensä kehittäminen ei ole koskaan myöhäistä, vaan jopa hauskaa! Lisäksi luotettava ja vastuunsa tunteva kollega osoittautuu usein parhaimmaksi tueksi työpäivän kiireissä.

Apua yhteistyön suunnitteluun

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö – otsakkeen alle on lisätty blogissa vinkkejä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua varten. Lisäksi löytyy suunnittelulomake syyslukukauden ensimmäistä yhteistä kokoontumista varten, jolloin suunnitellaan tulevan lukuvuoden yhteistä toimintaa.

Otsakkeen alle päivittyy muitakin toimintavinkkejä kevään aikana.

Toiminnallisia harjoitteita äidinkieleen

Törmäsin googlatessani mainioon tuoreeseen graduun: Henriikka Jussila, ”Vaikeeta ja kivaa leikkiä” – Toiminnalliset harjoitteet lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tukena. Tampereen yliopisto 2015.

Keräsin osan toiminnallisista harjoitteista Äidinkieli linkin alle, pääset siihen tästä. Täydennän harjoituksia vielä!

Kokeilun iloa!

Arvioinnin uudet tuulet

Arviointi muuttuu. Arvioinnin on oltava osa päivittäistä lasta tukevaa toimintakulttuuria. Arvioinnin on oltava jatkuvaa. Arvioinnin on oltava tietoista toimintaa. Arvioinnin tulee  ohjata lapsen oppimispolkua kohti parempaa itsetuntoa ja oppimisvalmiuksien syventämistä. Arviointi pohjautuu aina opetussuunnitelman tavoitteisiin. Arvioidaan vain sitä, mitä on opetettu. Täytyy siis opettaa tavoitteiden mukaisesti. Arviointi ei ole yksinäistä puuhaa. Arvioidaan yhdessä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhdessä asetetaan myös tavoitteet, joiden tulee olla selkeästi esille opetuksen alkaessa, loppuessa ja siinä välissä. Arvioinnin tulee olla myös monipuolista. Jokaisen oppijan täytyy saada näyttää paras osaamisensa.

 

Uusi OPS ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppiva OPS-koulutuksissa käsiteltiin tällä viikolla monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Osa liittää nämä kokonaisuudet helposti aihekokonaisuuksiin tai muutama vuosikymmen sitten lanseerattuun teemaopiskeluun tai eheytetyn koulupäivän ideaan. Ne kaikki ovatkin tärkeitä elementtejä monialaisia oppimiskokonaisuuksia  suunniteltaessa. Uutta tässä asiassa on oppilaiden vahva rooli niin toiminnan suunnittelussa kuin sen arvioinnissakin. Lisäksi uuden OPSin mukaan jokaisella oppilaalla täytyy olla vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Se voi olla viikon kestoinen teema, tai koko lukuvuoden opiskelu voidaan järjestää yli oppiainerajojen koostuvista projekteista.

Tässä lisää Hannele Cantellin ajatuksia aiheesta:

 

Jatka lukemista ”Uusi OPS ja monialaiset oppimiskokonaisuudet”