Uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi

Uusi arviointi puhuttaa tällä hetkellä kovasti!
Ops 2016 painottaa formatiivista arviointia, siirtää painoaluetta lopputuleman arvioinnista prosessin arviointiin sekä korostaa arvioinnin monipuolisuutta.

Oppilaille tuleekin tarjota erilaisia vaihtoehtoja näyttää osaamistaan. Kynä-paperikoe ei välttämättä enää tue tavoitteiden mukaan suunniteltua ja toteutettua opetusta, kun toiminnalliset työskentelytavat, sekä uudenlaiset painotukset oppiainesisällöissä tuovat väistämättäkin muutoksia opetukseen.

Onneksi Turku tarjoaa koulutusta myös arvioinnin avuksi, niistä lisää Tärkeitä päivämääriä ja koulutuksia-sivun alla.

Arviointivälilehdeltä löydät myös uuden lomakkeen arviointikeskustelujen tueksi!