Arvioinnin uudet tuulet

Arviointi muuttuu. Arvioinnin on oltava osa päivittäistä lasta tukevaa toimintakulttuuria. Arvioinnin on oltava jatkuvaa. Arvioinnin on oltava tietoista toimintaa. Arvioinnin tulee  ohjata lapsen oppimispolkua kohti parempaa itsetuntoa ja oppimisvalmiuksien syventämistä. Arviointi pohjautuu aina opetussuunnitelman tavoitteisiin. Arvioidaan vain sitä, mitä on opetettu. Täytyy siis opettaa tavoitteiden mukaisesti. Arviointi ei ole yksinäistä puuhaa. Arvioidaan yhdessä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Yhdessä asetetaan myös tavoitteet, joiden tulee olla selkeästi esille opetuksen alkaessa, loppuessa ja siinä välissä. Arvioinnin tulee olla myös monipuolista. Jokaisen oppijan täytyy saada näyttää paras osaamisensa.