Ammatit tutuiksi nuorille webinaarisarjassa

Asiantuntijaverkosto järjestää 16.1.2015 alkaen kevätlukukaudella yhdeksän webinaarin AMMATTINA-sarjan, jossa esitellään nuorille eri ammatteja.

Webinaarit ovat verkkoseminaareja, jotka lähetetään etäyhteyden välityksellä ja joita voi seurata reaaliaikaisesti omalta tietokoneelta verkossa. Verkon välityksellä on mahdollista päästä kysymään kysymyksiä henkilöiltä, joita ei muuten ole välimatkojen tai kiireellisten aikataulujen vuoksi mahdollista haastatella.

Lähetykset on suunnattu ennen kaikkea yläkoululaisille ja lukiolaisille, eli nuorille, jotka ovat tekemässä valintoja tulevista koulutus- ja uravaihtoehdoistaan. Verkon välityksellä lähetyksiä voi helposti seurata myös esimerkiksi alakoulussa tai ammattikoulussa.

Lue tarkempi ohjelma ja osallistumisohjeet Opetin.fi-sivustolta.

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa

Päivitetty: Opettaja – asenna työkannettavallesi Office 2013

Kaikkiin OPAS-verkon työasemiin asennetaan Office 2013. Oppilaskoneiden asennus aloitetaan viikolla 4 vuonna 2015 ja siinä on tarkoitus edetä koulu kerrallaan.

Opettajilla on mahdollisuus itse asentaa työasemalleen Office 2013 sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Asennus kestää noin kaksi tuntia eikä työasemaa voi asennuksen aikana käyttää.

blog-officeIT-palvelut hoitaa asennuksen keskitetysti viimeistään 12.1.2015 alkavalla viikolla 3 kaikkiin niihin opettajatyöasemiin, joissa ei uutta Office-versiota vielä silloin ole.

Tähän mennessä (10.12.2014) 524 opettajatyöasemaan on uusi Office 2013 jo asennettu.

Asennus edellyttää, että työasemassa on virta päällä ja se on kytkettynä verkkoon (esim. telakkaan).

VAROITUS!

Mikäli työasemalla on käytössä Econet EI uutta Officea tule asentaa. Toimivuutta ei ole testattu. (Tämä koskee lähinnä TAI:n Kellonsoittajankadun opettajien kannettavia.)

Asennusohje

Office 2013 –asennus löytyy käynnistysvalikon kohdasta:
Kaikki ohjelmat ->
Microsoft System Center 2012 ->
Configuration Manager – >
Software Center

Avautuvassa ikkunassa, kohdassa ”Käytettävissä oleva ohjelmisto” valitaan ruksilla kohta Office 2013 ja käynnistetään itse asennus klikkaamalla kohtaa ”ALOITA VALITUT”.

Käyttötuki

Pikaohjeet Office 2013:n käyttöön löytyvät täältä. ServiceDeskin kautta käyttäjätukea ei ole saatavissa.

TOP-keskus järjestää Office 2013 -koulutuksia kevätlukukaudesta 2015 alkaen.

Oppilaskoneet

Oppilaskoneiden asennukset tehdään vuoden 2015 alussa, jonka jälkeen kaikilla OPAS-verkon työasemilla on Office 2013. Asennukset tehdään koulukohtaisesti erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Suunnitellusta poikkeavat asennusajankohdat sovitaan erikseen.

Lisätietoja asennusajankohdista tarvittaessa Jaana Koskinen/IT-palvelut.

Tiedote tulostettavana liitetiedostona

Hallintokoneet

Rehtoreille ja muille hallintoverkon koneita käyttäville Office 2013:n asennusaikataulua ei ole vielä päätetty.

PS. Office 2013 installation är flerspråkig. Ni kan installera det också i svenskspråkiga skolorna.

Kommentit poissa käytöstä

Filed under Muut tiedotteet

Näin tehdään Wäiski-TV!

Wäiski-TV on Wäinö Aaltosen mediapainotteisen koulun oma koulukanava. Tässä erikoisjaksossa nähdään, miten Wäiski-TV:n lähes viikottainen jakso tehdään ja mitä sen tekeminen vaatii.

Wäiski-TV on toiminut jo yli 5 vuotta, mutta nyt Digikamut-hankkeen aikana koulukanavan konsepti on myös näin dokumentoitu. Malli julkaistaan myöhemmmin Opetushallituksen Hyvät käytännöt -portaalissa.

 

 

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa

Memo – mediapolulta monilukutaitoa!

Memo – mediapolulta monilukutaitoa on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään mm. Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Erityiseksi koulutusmallin tekee se, että koulutukseen osallistuneille esitellään eri puolilla Suomea kehitettyjä paikallisia ja alueellisia työvälineitä, joiden avulla mediataitoja voidaan kehittää.

memoKoulutus muodostaa kokonaisuuden paikkakunnittain. Toiveena on, että osallistujat ilmoittautuvat kaikkiin ko. paikkakunnan koulutuksiin. Mahdollista on myös osallistua yksittäisiin koulutuspäiviin.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Turun koulutuspäivät

Paikka: TOP-keskus

Päivä 1: torstai 15.1.2015
aamupäivä klo 9 – 11 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen

Osiossa virittäydytään mediakasvatuksen elementteihin ja mediataitojen kehittämiseen monilukutaidon näkökulmasta. Opettajan oma mediasuhde luo tärkeää pohjaa mediakasvatukselle. Oman mediakasvattajuuden tunnistamisen lisäksi osion tavoitteena on löytää mahdollisuuksia mediakasvatuksen edistämiseen koulussa ja sen ulkopuolella. Samalla tullaan tutuiksi mediakasvattajan eettisten periaatteiden kanssa.

Osiossa käydään läpi myös ajankohtaisia mediakasvatuksen materiaaleja ja työkaluja sekä tutustutaan Mediakasvatusseuran uudistuneen Mediakasvatus.fi -verkkopalvelun antiin kouluille ja opettajille.

Kouluttaja: Mediakasvatusseura

iltapäivä klo 11 – 16 Koululaisten omat lehdet ja mainonnan lukutaito luokkahuoneessa

Kokonaisuuden ensimmäisessä osassa käsitellään perinteisten koulu- ja luokkalehtien tematiikkaa, opetuksellisuutta, mahdollisuuksia ja moderneja versioita. Samalla perehdytään Aikakausmedian ilmaisiin verkko-ohjelmiin Koululehtikoneeseen ja Kansikuvakoneeseen, jotka ovat matalan kynnyksen työkaluja opettajille ja oppilaille. Jälkiruokana sivutaan lehtitekstityyppejä, kuvakerrontaa, sarjakuvia ja lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Kokonaisuuden toinen osa pureutuu mainosten maailmaan. Tarjolla on konkreettisia tehtäviä mainosten lukemiseen, tulkitsemiseen ja käsittelemiseen oppilaiden kanssa. Lisäksi pohdimme piilomainontaa, verkkomainonnan eri muotoja sekä mainosten asenteita ja arvoja.

Kouluttaja: Maija Puska, Aikakausmedia


Päivä 2: perjantai 16.1.2015
Klo 9 – 16 Media koulussa

Pajassa perehdytään toiminnallisiin työmenetelmiin, joilla mediakasvatus voidaan nivoutua osaksi koulun arkea. Esiteltävät ja kokeiltavat mallit pohjautuvat kunnalliseen toiminta-ajatukseen, jossa oppilaille tarjoaa yhtäläiset edellytykset mediakasvatukseen huolimatta koulujen erilaisista välineistä. Työskentelyn yhteydessä arvioidaan mallien toimivuutta ja sovellettavuutta koulutettavien omiin kuntiin.

Pajassa kokeillaan ”matalan kynnyksen” mobiilioppimista mediasalkkujen ja mediakorttien välityksellä. Lyhyet kokeilut tarjoavat ideoita mobiilivälineiden käyttöön koulun arjessa.

Työpajatyöskentelyn lisäksi paja tarjoaa runsaan esimerkkimateriaalin, josta saa ideoita eri oppiaineita yhdistävien mediapajojen järjestämiseen.

Työskentelyn lisäksi pajassa käsitellään opettajuuden haasteita monimediallisessa ympäristössä, mm. arviointia projektityöskentelyssä, yhteisopettajuutta, tekijänoikeuksia, sekä median ajankohtaisia ilmiöitä mm. yksityisyyttä ja julkisuutta.

Kouluttaja: Jukka Haveri, Mediakoulu


Päivä 3: keskiviikko 11.2.2015
klo 9 – 16 Elokuva ilmaisun ja oppimisen välineenä

Valveen elokuvakoulun vetämässä koulutuspäivässä tutustutaan elokuvakoulussa kehitettyihin elokuvakasvatuksen menetelmiin. Elokuva nähdään niissä sekä oppimisen kohteena että välineenä monenlaisten muiden asioiden oppimiseen.

Johdanto-osuudessa esitellään peruskouluihin hyvin sopivia menetelmiä, kuten Aikamatka elokuvaan ja Videopensseli. Työpajaosuudessa menetelmiä kokeillaan käytäntöön ja tehdään harjoituksia, jotka kehittävät elokuvallista ajattelua sekä ilmaisu- ja tulkintataitoja. Päivän sisältö voi vaihdella paikkakunnittain.

Elokuvakoulun toimintaan ja oppimateriaaleihin, kuten menetelmäoppaisiin, voi halutessaan tutustua jo etukäteen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu

Kouluttaja: Tommi Nevala, Valveen elokuvakoulu


Päivä 4: torstai 12.2.2015
klo 9 – 16 Sähköä ja mediaa kirjoihin

Pajassa toteutetaan pienissä ryhmissä mediaprojekti, jonka tavoitteena on läpäisyperiaatteella tutustua multimodaalisen materiaalin tuottamiseen ja jakamiseen. Päivä aluksi tehdään animaatioita, videoita, ja muita sisältöjä, ja tuotetut materiaalit kootaan lopuksi sähköiseksi kirjaksi. Päivän aikana käsitellään myös toimintamalliin olennaisesti liittyviä kysymyksia, kuten tekijänoikeuksia ja mediatuosten jakamiseen sopivia pilvipalveluja.

Tuotettu projekti sidotaan kiinteästi osallistujien oman luokan tai oppiaineen arkityöskentelyyn. Keskeistä pajassa on prosessityöskentely mediavälinein. Mediaa hyödynnetään prosessin eri vaiheissa aina ideoinnista, tiedonhankinnasta tiedon julkaisuun saakka.

Päivän työvälineenä käytetään iPadeja. Osallistujat saavat päivän ajaksi käyttöönsä laitteen.

Kouluttaja: Timo Kainulainen, Saimaan mediakeskus


Lisätiedot ja ilmoittautuminen

MEMO-hankkeen kotisivu | MEMO-hankkeen esite

Hankkeen toteuttavat Saimaan mediakeskus, Valveen elokuvakoulu, Tampereen mediakoulu, Turun Tietokone Opetuksessa – TOP-keskus ja Helsingin kaupungin Mediakeskus yhteistyössä Mediakasvatusseuran ja Aikakausmedian kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

 

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa, TVT-koulutukset

Turun koululaitoksen orkesterin 60-vuotisjuhlakonsertti 8.11.2014

Karl Jenkins
THE ARMED MAN – A Mass for Peace

Turun koululaitoksen orkesterin 60-vuotisjuhlakonsertti
la 8.11.2014 klo 18:00
Turun Mikaelinkirkko
blog-thearmedman

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under Tapahtumat

LinkkiVinkki – opettajien ylläpitämä linkkikokoelma

Yksi Turun opetuksen vanhimmista verkkopalveluista on edelleen toiminnassa oleva LinkkiVinkki. Palvelu on perustettu jo vuonna 1995 Opetushallituksen Suomi tietoyhteiskunnaksi -rahoitustuella ja yhteistyössä Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston kanssa!

Tältä näytti LinkkiVinkki vuonna 1997.

Tältä näytti LinkkiVinkki vuonna 1997.

Kokoelmissa on runsaasti opettajien valitsemia linkkejä, joita he suosittelevat kollegoille tai oppilaille ja opiskelijoille.

Linkkejä ylläpitävät Turun kaupungin opettajat oman opetuksensa avuksi. Jokaisella Turun kaupungin opettajalla on mahdollisuus päivittää LinkkiVinkkiä olemassaolevilla tunnuksillaan, mitään erityistoimia ei tarvita. Mitä aktiivisempia ko. aineen opettajat ovat olleet, sen paremmin ajan tasalla ja paremmin valikoituja kyseisen oppiaineen linkit ovat.

Vanhoja linkkejä siivotaan TOP-keskuksen toimesta määräajoin, viimeksi kuluneena syksynä. Sen sijaan uusien linkkien lisääminen nojaa opettajien talkoohengen varassa. Kun laitat omaan opetukseesi löytämäsi hyvät linkit talteen LinkkiVinkkiin, ne ovat tallessa paitsi itselläsi, myös kollegoillasi. Yhdessä tekemällä jokainen hyötyy!

OHJE

1) Mene LinkkiVinkkiin. Painike löytyy mm. edu.turku.fi-sivun vasemmasta laidasta.

2) Kirjaudu sisään klikkaamalla ”Syötä uusi linkki tai päivitä linkkejä” (alempana etusivulla). Syötä OPAS-tunnuksesi ja salasanasi.

3) Voit nyt syöttää uuden linkin tai muokata olemassaolevaa. (Lokiin jää merkintä, kuka linkin on lisännyt tai sitä on muokannut ja milloin.)

4) Tarkempi ohje löytyy linkistä ”Syöttöohje”.

Muista myös, että pienempi määrä hyvin valikoituja linkkejä on parempi kuin suuri määrä valikoimattomia. Joten käytä rohkeasti asiantuntemustasi ja tuo jakoon sinun mielestäsi parhaimmat linkit. Kiitos avustasi!

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa

edu.turku.fi -sivusto alhaalla la 1.11 12-15

Palvelimessa opaswww.turku.fi olevia sivustoja siirretään uuteen palvelimeen lauantaina 1.11. 12-15. Tänä aikana mm. seuraavat sivustot ovat poissa käytöstä.

edu.turku.fi
blog.edu.turku.fi
info.edu.turku.fi
tuubi.edu.turku.fi

Palvelimessa on kaiken kaikkiaan noin 40 sivustoa.

Moodleen pääsee menemällä suoraan Moodlen osoitteisiin:

Office 365:n sisäänkäynti o365.edu.turku.fi ei toimi, mutta sisään pääsee ”kiertotietä” https://www.outlook.com/edu.turku.fi .

Wilmaan pääsee menemällä suoraan https://wilma.turku.fi/ .

Kommentit poissa käytöstä

Filed under Ei kategoriaa