Opettaja: Tule kehittämään opetusideoita paikkatiedon hyödyntämiseen!

Hei opettaja!

Haluatko kokeilla oppiaineita integroivaa (monialaista) opetusta?
Haluaisitko hyödyntää paikkatietoa ja interaktiivisia karttoja opetuksessa?

blog-paikkaoppi-puunallaTule mukaan kehittämään ja kokeilemaan oppiaineita integroivia opetusideoita PaikkaOppi Plus -hankkeeseen alkaen syyskuusta 2015. Mallien toteuttamisessa hyödynnetään interaktiivista kartta-alustaa. Valmiita malleja testataan kouluissa ja ne julkaistaan PaikkaOpin verkkosivuilla. Hanketyöstä voidaan maksaa palkkio.

blog-paikkaoppi-logoJos kiinnostuit, lue lisää liitteestä ja ota yhteyttä projektikoordinaattoriin 31.8.2015 mennessä:

Virpi Hirvensalo
etunimi.sukunimi@turku.fi
puh. 040 197 13 93 tai (02) 262 91 88

Tietokone opetuksessa – TOP-keskus

PaikkaOppi Plus on Opetushallituksen sekä Turun ja Kaarinan kaupunkien rahoittama oppimisympäristöhanke.

Kommentit pois päältä artikkelissa Opettaja: Tule kehittämään opetusideoita paikkatiedon hyödyntämiseen!

Filed under TVT opetuksessa

Oppilaiden Office 365 ja sähköposti

Uusilla oppilailla Office 365 ei ole toiminut syksyn aikana. Ongelma korjaantuu nykytietojen mukaan maanantaihin 24.8 mennessä.

Vanhoilla oppilailla Office 365 ja siellä oleva sähköposti ja muut palvelut ovat toimineet keskeytyksettä. Sen sijaan uudet oppilaat (yli 3000 henkilöä) ovat saaneet Office 365:een tunnuksen, mutta mitään palveluita (kuten sähköposti ja onedrive) ei ole voitu ottaa käyttöön.

Kommentit pois päältä artikkelissa Oppilaiden Office 365 ja sähköposti

Filed under Ei kategoriaa

Edustoren materiaaleja peruskoulujen käytössä

Turun suomenkielisen perusopetuksen käyttöön on hankittu Kuntien Tieran ylläpitämä Edustore-palvelu sähköisten oppimateriaalien jakelukanavaksi. Hankittuja materiaaleja käytetään Turussa perusopetuksen Moodlen kautta, jolloin opettajilla ja oppilailla on kaikkiin niihin pääsy omalla OPAS-tunnuksella eikä erillistunnuksia tarvita.

Käyttöönotto on kaksivaiheinen. 1) Ensimmäisessä vaiheessa eli nyt käytössä on joukko keskitetysti hankittuja materiaaleja. 2) Toisessa vaiheessa rehtorit voivat koulukohtaisesti ostaa sisältöjä omalle koululleen, koulun omilla määrärahoilla. Toinen vaihe toteutuu heti, kun IT-palvelut toteuttaa siihen liittyvän teknisen toimenpiteen.

oppimateriaalit-edustorelogoTässä vaiheessa käytössänne ovat seuraavat Edustore-materiaalit:

 • Dramaforum / Petra’s Planet Share
 • Mikrolinna / Netti-Moppi 7-9
 • Alfasoft / Biologia 5-6
 • Alfasoft / Maantieto 5-6
 • Alfasoft / Matematiikan solmukohtia 1-6
 • Alfasoft / Epäsäännölliset verbit (englanti)
 • Alfasoft/ Epäsäännölliset verbit (ruotsi)
 • Alfasoft / Epäsäännölliset verbit (saksa)

Materiaalien esittelyt löytyvät täältä: http://www.edustore.fi/oppimateriaalit

Nämä materiaalit ovat lisenssien riittävyyden puitteissa niiden käytössä, joille opettaja on ne esille laittanut. Ohje opettajalle Ope-Moodlessa.

PS Muista myös kaikki muut, jo entuudestaan käytössäsi olevat sähköiset materiaalit: Lue lisää

Kommentit pois päältä artikkelissa Edustoren materiaaleja peruskoulujen käytössä

Filed under TVT opetuksessa

Pedagoginen TVT-ohjaus kouluilla

Hyvää lukuvuoden alkua kaikille ! Olen TOP-keskuksen uusi työntekijä Teemu Tauriainen. Työskentelen juuri alkaneen lukuvuoden opettajien pedagogisena tukena TVT-asioissa OKM:n rahoituksella. Tarkoituksena on kiertää Turun suomenkielisissä peruskouluissa auttamassa opettajia omassa työssään TVT-asioissa, lähinnä iPadiin liittyvissä, mutta mahdollisesti muissakin. Ajatuksena on että minut voi varata kouluun joustavasti 1-3 päiväksi kerrallaan. Kouluun saavuttuani tulen luokkaan normaaliin opetustilanteeseen tai esim. teemapäivän opetustilanteeseen opettajan avuksi ja tueksi. Rahoitus on saatu opettajien TVT-taitojen kehittämiseen, tästä syystä ryhmän oman opettajan tulisi olla paikalla oppimassa. Hän myös vastaa ryhmästä.

blog-teemuVoin tarvittaessa ideoida ja antaa vinkkejä mm. iPadien käytöstä erilaisissa opiskelutilanteissa. Minulla on valmiita tuntiehdotuksia, joita voi käyttää apuna, mutta autan myös opettajaa toteuttamaan omia ideoitaan taitojeni mukaan.

Olen kouluttanut opettajia iPad-kursseilla parin viime vuoden ajan ja tuntiehdotukset liittyvätkin näihin koulutuksiin. Tarkoitus on syventää opittuja taitoja ja siirtää ne käytäntöön. Etukäteiskoulutusta ei tarvita, alkeista voidaan kyllä aloittaa, sekä oppilaiden että opettajien kanssa.

Tuon tarvittaessa mukanani iPad-minejä mikäli koulu niin haluaa. Parasta olisi kuitenkin käyttää koulun omia laitteita, jos niitä on. Silloin laitteet olisivat oppilaille ja opettajille entuudestaan tuttuja. IPad-minejä on 24 kpl.

Tässä muutama tuntiajatus, joita voisi mahdollisesti käyttää:

 • QR-koodin tekeminen ja käyttö
 • Kuvasarjan-sarjakuvan hyötykäyttö (1-2h)
 • Käsitekartan tekeminen (1-2h)
 • Valokuvaaminen ja nopea pienimuotoinen kuvaeditointi (1-2h)
 • Tarina eläväksi PuppetPals-nukkeanimaatio-ohjelmalla
 • Videon tekeminen opetuksena olevasta asiasta (2h)
 • Videokuvauksen harjoittelu, lyhyt tarina tai johdatus videon tekemiseen (2h tai enemmän)
 • Minuutin liikeanimaatio (2h tai enemmän)
 • Ryhmätyön tekeminen omalla iPadilla reaaliaikaisesti toisten kanssa (1-2h)
 • Viivenäytön käyttö sisäliikunnassa (vaatii etukäteistiedon, jotta osaan tuoda tarvittavat laitteet)
 • Mobiili vastaaminen tuntitehtäviin internetin kautta älypuhelimella / tabletilla (1-2h, vaatii etukäteisvalmisteluja)
 • Esitelmän tai esityksen tekeminen, jossa yhdistellään kuvaa, tekstiä ja ääntä (2h väh.)

Tuntiehdotusten perässä oleva aika on hyvin viitteellinen ja kertoo hieman kauanko kyseisen asian oppimisessa suunnilleen menee. Minimiajan jälkeen opittua asiaa voidaan syventää ja hioa vaikka kuinka kauan.

On myös mahdollista varata osa päivästä opettajaryhmän kouluttamiseen ja ohjaamiseen.

Minun varaustilanteeni näkyy jaetussa Outlook-kalenterissani, joka löytyy nimelläni.  Kalenterin voi itse lisätä omaan luetteloon ja sieltä voi seurata löytyykö koululle sopivia aikoja.

Varaaminen tapahtuu sähköpostin välityksellä: etunimi.sukunimi@turku.fi

Varauksen tekee rehtori tai rehtorin valtuuttama henkilö.

Toivon, että otatte minuun rohkeasti yhteyttä ja käytätte tällaisen resurssin hyödyksenne.

Varauksia on mahdollista tehdä viikosta 35 eteenpäin.

Terveisin,

Teemu Tauriainen
Pedagoginen TVT-opettaja
Tietokone opetuksessa –  TOP-keskus
puh. 040-845 36 54
etunimi.sukunimi@turku.fi

Kommentit pois päältä artikkelissa Pedagoginen TVT-ohjaus kouluilla

Filed under TVT opetuksessa

TVT-perehdytyspäivät / IKT-orienteringsdag

OPETUSVERKON PALVELUT TUTUIKSI – PEREHDYTYSPÄIVÄ

ma 24.8.2015 klo 12.15-15.45 TÄYNNÄ!
TAI
to 27.8.2015 klo 12.15-15.45
TAI
ti 8.9.2015 klo 12.15-15.45 UUSI!
(valitse ilmoittautumislomakkeella mihin osallistut)

Koulutus on suunnattu Turun sivistystoimialan uusille opettajille sekä opettajille, jotka haluavat päivittää tietämystään työnantajan järjestämistä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön välineistä. Kurssilla tutustutaan opetusverkon palveluihin ja viitataan myös muihin opettajan käytössä oleviin sähköisiin palveluihin.

Päivän aiheina mm. :
• edu.turku.fi ja turku.fi – sivujen erot ja käyttöoikeudet
• koulujen wlan-verkot
• Moodle-oppimisalustan käyttöönotto
• opetusverkon sähköiset opetusmateriaalit ja muut sisällöt
• opetuksen Tuubi-verkkopalvelu
• blogityökalun esittely
• digi-tv Turun opetusverkossa
• oppilaiden sähköposti, Office 365 ja OneDrive

Ilmoittautuminen: http://edu.turku.fi/koulutus/

 

BEKANTA DIG MED UNDERVISNINGSNÄTET – ORIENTERINGSDAG
mån 24.8.2015 klo 12.15-15.45

Kursen är primärt riktad till de lärare i Åbo som vill uppdatera sina kunskaper om de IKT- verktyg som arbetsgivaren tillhandahåller för undervisningen. Man bekantar sig med undervisningsnätets serviceformer och hänvisar också till övrig elektronisk service som lärarna har att tillgå.

Olika teman, bl.a
• edu.turku.fi och turku.fi – skillnader och rättigheter
• ibruktagandet av inlärningsmiljön Moodle
• elektroniska skolningsmaterial och annat material i undervisningsnätet
• Tuubi-nättjänst
• bloggverktyg
• digi-tv inom Åbo undervisningsnät
• elevernas e-post, Office 365 och OneDrive

Anmälning: http://edu.turku.fi/koulutus/

 

Kommentit pois päältä artikkelissa TVT-perehdytyspäivät / IKT-orienteringsdag

Filed under TVT-koulutukset

Turku.fi-salasana (opettajat)

Turku.fi -sähköpostin salasana on nykyään maksimissa 6kk voimassa. Jos tämä tulee täyteen, niin et pääse enää turku.fi-sähköpostiin tai Wilmaan. Et myöskään pysty itse vaihtamaan salasanaa, jos se on jo vanhentunut.

Jos epäilet salasanan vanhentuvan piakkoin, niin käy vaihtamassa salasanasi. Ohje http://edu.turku.fi/salasanat.html. Näyttää siltä, että tällä hetkellä käyttäjille ei lähde etukäteisvaroituksia salasanan vanhenemisesta.

Jos salasana vanheni jo, niin ota yhteyttä Servicedeskiin (sisäinen puh. 27000).

Kommentit pois päältä artikkelissa Turku.fi-salasana (opettajat)

Filed under Muut tiedotteet

Turku.fi-sivusto uudistuu kesällä

Turun kaupungin verkkopalvelu www.turku.fi uudistuu kesällä ja samalla alasivujen osoitteet pääosin vaihtuvat.

Turku.fi-sivustolle osoittavia linkkejä on mm. edu.turku.fi-etusivun oikeassa reunassa.

Turku.fi-sivustolle osoittavia linkkejä on edu.turku.fi-etusivun oikeassa reunassa sekä mm. Opetussuunnitelmat-osiossa.

Tästä johtuen myös edu.turku.fi-sivustolla olevat linkit, jotka osoittavat www.turku.fi-alkuisiin osoitteisiin, lakkaavat useimmissa tapauksissa toimimasta, kun vanha sivusto poistuu käytöstä. Toimimattomat linkitykset päivitetään elokuussa.

TOP-keskus

Kommentit pois päältä artikkelissa Turku.fi-sivusto uudistuu kesällä

Filed under Muut tiedotteet