Tervetuloa!

Kohmon koulu on Hannunniitun koulun erillinen yksikkö, jossa opiskelee vuosittain noin 40 alkuopetusikäistä oppilasta kahdessa eri kotiryhmässä. Koulumme sijaitsee Kohmon sydämessä, lähellä lasten koteja ja tuttuja leikkipaikkoja. Suoraan seinän takana ja samalla pihalla kanssamme puuhastelevat Kohmon päiväkodin lapset ja aikuiset. Kohmon esikoululaiset tulevatkin tutuiksi koulun väelle pitkin eskarivuotta erilaisten yhteisten tapahtumien tiimellyksessä.

Toiminta-ajatus

Opetusta ja kasvatusta ohjaavat yhteisesti sovitut pelisäännöt ja punaisina lankoina toimivat yhteisöllisyys, turvallisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Pyrkimyksenämme on luoda oppimiselle edulliset puitteet, jossa erilaisuus nähdään rikkautena. Opetus- ja kasvatustyömme päämääränä on taata oppilaille turvallinen ja hyväksyvä työskentelyilmapiiri, jossa opitaan hyvä luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattiset valmiudet. Kognitiivisten taitojen oppimisen rinnalla yhtä tärkeänä päämääränämme on tukea koululaiseksi kasvamista sekä vahvistaa lapsen positiivista minäkuvaa. Painotamme myönteisen itsetunnon kehittymisen lisäksi, omatoimisuuteen ohjaamista, yhteistyökykyä, erilaisuuden hyväksymistä ja empaattisuutta, sekä hyviä tapoja.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit poissa käytöstä